Nằm Quay Đầu Hướng Nào tốt cho Sức khỏe, Cuộc sống