Nệm Thuần Việt

nemthuanviet.official

follow tiktok

3 Đang follow

1357 Follower

11.4K Lượt thích

 

Nệm Thuần Việt và những chiếc chuyện hài hước xung quanh cột sống chúng ta 🤭

 

Tập 05 | Top những cách giúp chị em ngủ ngon: Top 1

 

Tập 04 | Nhân viên chiều được mọi nhu cầu của khách hàng & cái kết..

 

Tập 03 | Anh giang hồ thu tiền bảo kê và cái kết… 

 

Tập 2 | Được hôm có hứng tư vấn thì…

 

Tập 1 | Anh nhân viên nhiệt tình và cái kết

 

Đã nói đừng tư vấn nữa rồi không nghe !

 

Vậy mà em nói mẹ em bắt chia tay

@nemthuanviet.official

follow tiktok

3 Đang follow

1357 Follower

11.4K Lượt thích

 

Nệm Thuần Việt và những chiếc chuyện hài hước xung quanh cột sống chúng ta 🤭

 

Đã nói đừng tư vấn nữa rồi không nghe !

 

Vậy mà em nói mẹ em bắt chia tay

 

Tập 1 | Anh nhân viên nhiệt tình và cái kết

 

Tập 2 | Được hôm có hứng tư vấn thì…

 

Tập 03 | Anh giang hồ thu tiền bảo kê và cái kết… 

 

Tập 04 | Nhân viên chiều được mọi nhu cầu của khách hàng & cái kết..

 

Tập 05 | Top những cách giúp chị em ngủ ngon: Top 1