voucher

Ngày tốt khai trương Quý 1 năm 2024 cho các chủ doanh nghiệp

Năm 2024 gần đến, và việc khai trương một doanh nghiệp, cửa hàng hay dự án mới là một bước quan trọng để bắt đầu một chặng đường mới. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thành công và thuận lợi cho sự khai trương, việc chọn ngày tốt là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua.

Theo truyền thống phong thủy, ngày khai trương cần phù hợp với tuổi của người khai trương để tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường năng lượng tích cực. Mỗi tuổi sẽ có những ngày được xem là tốt để mở cửa, đón khách và khai trương.

Năm 2024, để giúp bạn lựa chọn ngày tốt khai trương theo tuổi của mình, Nệm Thuần Việt sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về ngày tốt khai trương dựa trên tuổi của mình. Hãy cùng tìm hiểu và chọn cho mình một ngày phù hợp để bước vào một khởi đầu thành công và thịnh vượng trong năm mới này.

1. Ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2024

1.1 Thứ 2, ngày 1 tháng 1 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 20/11/2023
 • Ngày Giáp Tý tháng Giáp Tý năm Quý Mão
 • Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Đông chí, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

1.2 Thứ 3, ngày 9 tháng 1 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 28/11/2023
 • Ngày Nhâm Thân tháng Giáp Tý năm Quý Mão
 • Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo, Tiết Tiểu hàn, Trực Thành
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

1.3 Thứ 6, ngày 12 tháng 1 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 2/12/2023
 • Ngày Ất Hợi tháng Ất Sửu năm Quý Mão
 • Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo, Tiết Tiểu hàn, Trực Khai
 • Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

1.4 Chủ nhật, ngày 14 tháng 1 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 4/12/2023
 • Ngày Đinh Sửu tháng Ất Sửu năm Quý Mão
 • Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo, Tiết Tiểu hàn, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h

1.5 Thứ 3, ngày 16 tháng 1 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 6/12/2023
 • Ngày Kỷ Mão tháng Ất Sửu năm Quý Mão
 • Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Tiểu hàn, Trực Mãn
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

1.6 Thứ 2, ngày 22 tháng 1 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 12/12/2023
 • Ngày Ất Dậu tháng Ất Sửu năm Quý Mão
 • Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo, Tiết Đại hàn, Trực Thành
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

1.7 Thứ 6, ngày 26 tháng 1 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 16/12/2023
 • Ngày Kỷ Sửu tháng Ất Sửu năm Quý Mão
 • Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo, Tiết Đại hàn, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h

2. Ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2024

2.1 Thứ 7, ngày 3 tháng 2 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 24/12/2023
 • Ngày Đinh Dậu tháng Ất Sửu năm Quý Mão
 • Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo, Tiết Đại hàn, Trực Thành
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

2.2 Thứ 2, ngày 5 tháng 2 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 26/12/2023
 • Ngày Kỷ Hợi tháng Ất Sửu năm Quý Mão
 • Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo, Tiết Lập xuân, Trực Khai
 • Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

2.3 Thứ 4, ngày 7 tháng 2 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 28/12/2023
 • Ngày Tân Sửu tháng Ất Sửu năm Quý Mão
 • Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo, Tiết Lập xuân, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h

2.4 Thứ 6, ngày 9 tháng 2 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 30/12/2023
 • Ngày Quý Mão tháng Ất Sửu năm Quý Mão
 • Là ngày: Bảo Quang – Hoàng đạo, Tiết Lập xuân, Trực Mãn
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

2.5 Thứ 7, ngày 10 tháng 2 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 1/1/2024
 • Ngày Giáp Thìn tháng Bính Dần năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Lập xuân, Trực Mãn
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

2.6 Chủ nhật, ngày 18 tháng 2 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 9/1/2024
 • Ngày Nhâm Tý tháng Bính Dần năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo, Tiết Lập xuân, Trực Khai
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

2.7 Thứ 3, ngày 20 tháng 2 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 11/1/2024
 • Ngày Giáp Dần tháng Bính Dần năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Thiên Hình – Hắc đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

2.8 Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2024

 • Âm lịch: Ngày 19/1/2024
 • Ngày Nhâm Tuất tháng Bính Dần năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Tư Mệnh – Hoàng đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Thành
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

3. Ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2024

3.1 Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024

Âm lịch: Ngày 21/1/2024

Ngày Giáp Tý tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Là ngày: Thanh Long – Hoàng đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Khai

Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Giờ xấu tránh khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

3.2 Thứ 3, ngày 5 tháng 3 năm 2024

Âm lịch: Ngày 25/1/2024

Ngày Mậu Thìn tháng Bính Dần năm Giáp Thìn

Là ngày: Kim Quỹ – Hoàng đạo, Tiết Kinh trập, Trực Mãn

Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

3.3 Thứ 2, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Âm lịch: Ngày 9/2/2024

Ngày Tân Tỵ tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn

Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo, Tiết Kinh trập, Trực Mãn

Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

3.4 Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2024

Âm lịch: Ngày 15/2/2024

Ngày Đinh Hợi tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn

Là ngày: Nguyên Vũ – Hắc đạo, Tiết Xuân phân, Trực Thành

Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

3.5 Thứ 3, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Âm lịch: Ngày 17/2/2024

Ngày Kỷ Sửu tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn

Là ngày: Câu Trận – Hắc đạo, Tiết Xuân phân, Trực Khai

Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h

3.6 Thứ 5, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Âm lịch: Ngày 19/2/2024

Ngày Tân Mão tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn

Là ngày: Minh Đường – Hoàng đạo, Tiết Xuân phân, Trực Kiến

Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17h-19h

Giờ xấu tránh khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

3.7 Thứ 7, ngày 30 tháng 3 năm 2024

Âm lịch: Ngày 21/2/2024

Ngày Quý Tỵ tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn

Là ngày: Chu Tước – Hắc đạo, Tiết Xuân phân, Trực Mãn

Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Giờ xấu tránh khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Trên đây Nệm Thuần Việt đã tổng hợp các ngày tốt khai trương quý 1 đầu năm 2024 Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn chọn xem ngày khai trương phù hợp nhất với mình, để công việc kinh doanh suôn sẻ, may mắn. Chúc các bạn thành công trong công việc kinh doanh của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *