voucher

Bài Cúng Phật Giáo Hòa Hảo Trong Đời Sống Hàng Ngày: Làm Thế Nào Để Thực Hành?

Phật Giáo Hòa Hảo cũng như nhiều tôn giáo, đạo giáo khác đều có bài cúng riêng của mình. Vậy cụ thể bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo có nội dung như thế nào và cách cúng lạy rao sao? Nếu bạn cũng đang quan tâm vấn đề này thì hãy cùng Nệm Thuần Việt tìm câu trả lời!

1. Phật Giáo Hòa Hảo là gì?

Phật Giáo Hòa Hảo, một tông phái Phật Giáo độc đáo, ra đời vào năm 1939 dưới sự sáng lập của Huỳnh Phú Sổ. Tông phái này tuân theo học phái “Học Phật – Tu Nhân” và tập trung vào việc tu hành tại gia. Tôn giáo này được xây dựng trên nền tảng của Đạo Phật và bổ sung bởi những bài sấm kệ do chính Huỳnh Phú Sổ biên soạn.

1.1. Người sáng lập ra phật giáo hòa hảo

Phật Giáo Hòa Hảo xuất phát từ làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) vào năm 1939, do Huỳnh Phú Sổ – còn được biết đến là thầy Tư Hòa Hảo hoặc Đức Huỳnh Giáo chủ – sáng lập. Lúc ấy, Huỳnh Phú Sổ chỉ còn chưa đầy 18 tuổi nhưng đã tuyên bố mình là một sinh nhi tri, có khả năng nhìn thấy quá khứ và tương lai. Ông được coi là người được chọn để truyền bá Phật pháp, cùng với Phật A Di Đà và Phật Thích Ca Mâu Ni, nhằm khôi phục Phật Giáo, cứu độ con người khỏi khổ đau và đưa họ vào vòng luân hồi hạnh phúc.

1.2. Phật giáo Hòa Hảo thờ ai?

Phật Giáo Hòa Hảo tập trung vào việc thờ Phật và thờ các anh hùng dân tộc. Tôn giáo này không thờ các vị thần thánh không rõ nguồn gốc. Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thực hiện các hoạt động thờ cúng tại gia đình và tu hành tại nhà, tạo nên sự đơn giản và thân thiện trong tín ngưỡng của họ.

2. Đạo Phật Giáo Hòa Hảo – Một Tông phái Phật Đạo Được Xác Định Rõ Ràng

Đúng như bạn nêu trong câu hỏi, Đạo Phật Giáo Hòa Hảo là một tông phái Phật đạo và không gây tranh luận. 

Đạo Phật Giáo Hòa Hảo – Một Tông Phái Phật Đạo Không Gây Tranh Luận: Đạo Phật Giáo Hòa Hảo không thể bàn cãi là một tông phái Phật đạo, và việc này được xác định rõ ràng. Điều này không phải là một vấn đề mới, bởi vì Đức Huỳnh Giáo Chủ, người sáng lập Đạo PGHH, đã thể hiện rõ ràng và được công nhận như một tôn giáo thuộc hệ Tông truyền của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Mối Liên Kết Chặt Chẽ Giữa Đạo Phật Giáo Hòa Hảo Và Phật Giáo Truyền Thống: Đạo Phật Giáo Hòa Hảo không chỉ đơn thuần là một tông phái Phật đạo, mà còn thể hiện mối liên kết chặt chẽ với Phật giáo truyền thống qua nguyên lý, giáo điều và những tôn chỉ, giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Điều này chứng tỏ rằng Đạo PGHH theo đuổi chân truyền chánh pháp của Phật giáo.

3. Văn khấn Phật Giáo Hòa Hảo

3.1. Văn khấn Cửu Huyền Thất Tổ

“Hôm nay là ngày…….tháng……….năm ……….

(Chúng) con tên là ……………., ………..tuổi, ở tại………………

Được ngày lành tháng tốt, (chúng) con thành tâm kính thỉnh Cửu Huyền Thất Tổ, nội ngoại tông thân, đồng lai lâm tọa vị, chứng minh lòng thành của con cháu.

Kính mong Cửu huyền thất tổ anh linh, phù hộ độ trì cho (chúng) con và gia đình được bình an mạnh khỏe, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, công việc làm ăn được thuận lợi may mắn.

(Chúng) con thành tâm kính thỉnh và hết sức biết ơn cao cả của Cửu huyền thất tổ và Nội ngoại tông thân.

Kính thỉnh. ”

3.2. Văn khấn Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ (chúng) con là: …………………..

Ngụ tại: ………………….

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

4. Bài lễ cúng Phật Giáo Hòa Hảo hàng ngày

4.1. Bài lễ cúng nguyện Phật Giáo Hòa Hảo trước bàn thờ Phật

Mang hương xá 3 xá từ trên xuống, chắp tay và đặt lên trán đọc bài Quy Y: Nam Mô Ta bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (từ biền niệm). Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, với lòng tôn kính sùng phục, con nguyện cải hối và an ủi, bảo vệ biết ơn, theo đạo của các Ngài. Sau đó, cắm hương lạy 4 lạy hoặc đứng thẳng chắp tay vào lòng đọc tiếp: Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi phổ độ chúng sinh A Di Đà Phật. Nam Mô đầu nguyện cầu: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, Liên hoa hải hội, trên cao của tình thương từ bi của Phật, vị Phật Vương vui lòng giúp đỡ phổ biến đạo lý, đem lại hòa bình cho thế giới.

Nam Mô nguyện cầu hai: Chín Tổ Thất tổ, làm cho chúng con thoát khỏi đau khổ và trở thành những người siêu sanh. Nam Mô nguyện cầu ba: Cầu xin phụ mẫu trong các tăng lành lộc thọ, cầu xin phụ mẫu trong quá khứ đã đạt đến tức giận ở phương Tây. Nam Mô nguyện cầu bốn: Kêu gọi lòng tấm lòng từ bi giúp cho muôn dân được nhân ái, giải thoát khỏi cơn ác mộng. Nam Mô nguyện cầu năm: Cầu xin Tổ Phật, Thầy Phật từ bi giữ gìn đệ tử tránh khỏi tai nạn và tự do tịnh tâm thông minh, đạt được kết quả của đạo. Lạy 4 lạy và sau đó xá: xá chính giữa niệm: Nam Mô A Di Đà Phật. xá bên trái niệm: Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. xá mặc niệm: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

4.2. Cúng cửu huyền Phật Giáo Hòa Hảo bàn thông thiên

Cầu nguyện bàn Phật xong, ra bàn Thông Thiên cầu nguyện 4 hướng (lấy bàn Thông Thiên làm hướng chánh) trước mặt, sau lưng, hai bên vai.
Hướng chánh bàn Thông Thiên có nguyện đọc bài Quy Y, còn ba hướng kia chỉ đọc bài Tây Phương ngũ nguyện (mỗi hướng đọc rồi lạy 4 lạy).
(Khi cầu nguyện nếu không thể lạy được thì xá 3 xá).
Lạy đứng hay lạy quỳ tùy theo lúc yếu mạnh.

4.3. Cách cúng Phật Giáo Hòa Hảo trước bàn thờ ông bà

Mang hương xá 3 xá từ trên xuống, chắp tay và đặt lên trán nguyện: Cúi kính dâng hương trước Cửu Huyền. Cầu xin trên Thất Tổ chứng lòng sùng kính. Nay con tỉnh ngộ và tôn kính Phật. Quyết tâm tu hành hiền tạo phước đức. Sau đó, đứng thẳng chắp tay vào lòng đọc tiếp: Cúi đầu lạy Tổ Tông. Cảm ơn vì đã sinh dưỡng và cống hiến cho chúng con. Chúng con xin tuân theo đạo đức thường xuyên. Tu cầu Tổ Tông để được siêu thoát. Xin được đẹp mặt mày. Xin thoát khỏi khổ hải của thế gian. Mong nguyện Đức Phật sẽ giúp đắc đáo cho con yên ổn và vững bền trong tu hành (lạy 4 lạy).

5. Bài cúng hằng ngày của Phật Giáo Hòa Hảo

5.1. Bài Cúng Cửu Huyền Thất Tổ hằng ngày

Bài Cúng Cửu Huyền Thất Tổ là bài nguyện trước bàn thờ ông bà. Các cư sĩ niệm bài cúng Cửu Huyền Thất Tổ hàng ngày để thể hiện lòng thành và mong nhận được sự bảo vệ, che chở của tổ tiên.

Để cúng bài cúng Cửu Huyền hằng ngày, đầu tiên, các cư sĩ hãy đốt 3 que nhang hoặc số lượng que nhang tùy theo gia chủ nhưng chỉ được đốt số lẻ. Tiếp đến xá (lạy) 3 xá rồi quỳ xuống chắp tay đưa lên trán nguyện:

Cúi kính dâng hương trước Cửu Huyền,
Cầu trên Thất Tổ chứng lòng thiềng.
Nay con tỉnh ngộ quy y Phật,
Chí dốc thu hiền tạo phước duyên.

Sau đó cắm hương rồi đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc tiếp:

Cúi đầu lạy tạ Tổ Tông,
Báo ơn sanh dưỡng dày công nhọc nhằn.
Rày con xin giữ Đạo hằng,
Tu cầu Tông Tổ siêu thăng Phật đài.
Nguyện làm cho đẹp mặt mày;
Thoát nơi khổ hải Liên đài được lên.
Mong nhờ Đức Cả bề trên,
Độ con yên ổn vững bền cội tu.

Cuối cùng lạy bốn lạy để thể hiện lòng thành.

5.2. Bài Cúng Ngôi Tam Bảo

Bài cúng Ngôi Tam Bảo là bài cúng trước bàn thờ Phật. Ở trong Phật giáo, Tam Bảo gồm Phật, Pháp và Tăng. Việc cúng Tam Bảo có thể hiểu là nhằm đáp lại lòng thành, ân đức của Tam Bảo ban cho chúng sinh và giúp các Phật tử tịnh tâm, vun bồi thêm tâm đức.

Để đọc bài cúng ngôi Tam Bảo hằng ngày chuẩn nhất, các cư sĩ cầm lượng lạy 3 lạy rồi quỳ xuống chắp tay đưa lên trán đọc bài Quy y :

Nam Mô Thập Phương Phật.
Nam Mô Thập Phương Pháp.
Nam Mô Thập Phương Tăng.

“Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại thần, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng, chứng minh, nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy Ngài, tu hiền theo Phật Đạo.”

Sau đó cắm hương, hoặc là lạy 4 lạy, hoặc cắm hương đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc:

“Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật”.

“Nam Mô nhứt nguyện cầu: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, Liên Hoa hải hội, thượng Phật từ bi, Phật vương độ chúng, thế giới bình an”.

“Nam Mô nhị nguyên cầu: Cửu Huyền Thất Tổ Tịnh độ siêu sanh”.

“Nam Mô tam nguyện cầu: Phụ Mẫu tại đường tăng long phước thọ, Phụ Mẫu quá khứ trực vãng Tây Phương”.

“Nam Mô tứ nguyện cầu: Bá tánh vạn dân từ tâm bác ái, giải thoát mê ly”.

“Nam Mô ngũ nguyện cầu: Phật Tổ, Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả”.

Lạy 4 lạy và xá:

1 xá chính giữa niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật”.

1 xá bên trái niệm: “Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát”.

1 xá bên phải niệm: “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”.

6. Cách Cúng Lạy Theo Truyền Thống Phật Giáo Hòa Hảo

6.1. Niệm Phật

Một phần quan trọng của nghi lễ trong Phật Giáo Hòa Hảo là việc cúng lạy và niệm Phật. Sau khi hoàn thành lễ cúng, tu sĩ có thể thực hiện việc niệm Phật để tối ưu hóa sự kết nối tinh thần. Dưới đây là cách thực hiện niệm Phật một cách đúng quy tắc:

6.1.1. Niệm “Nam-Mô A-Di-Đà Phật”

Khi niệm Phật, tu sĩ cần ngồi thẳng lưng và tập trung niệm “Nam-Mô A-Di-Đà Phật.” Đây là một trong những cách phổ biến để tăng cường tâm linh và tạo sự kết nối với Phật.

6.1.2. Niệm “Nam-Mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế Giới…”

Ngoài niệm “Nam-Mô A-Di-Đà Phật,” tu sĩ cũng có thể sử dụng cách niệm khác, như “Nam-Mô Tây-phương Cực-lạc thế giới tam thập lục vạn ức, nhứt thập nhứt vạn, cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại-từ đại-bi phổ-độ chúng-sanh A-Di-Đà Phật.” Cách niệm này cũng mang ý nghĩa tương tự và giúp tạo sự kết nối mạnh mẽ với Phật.

Lưu ý rằng việc niệm Phật nhiều hay ít phụ thuộc vào sức chịu đựng của mỗi người. Quan trọng nhất là sự tận tâm và cầu nguyện tâm linh. “Nam-Mô A-Di-Đà Phật” có thể được niệm bất kể bạn đang đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc thậm chí trong bất kỳ khoảnh khắc nào.

6.2. Ăn Chay

Phật Giáo Hòa Hảo luôn coi trọng việc ăn chay và cúng ăn chay vào các dịp quan trọng. Dưới đây là một số hướng dẫn chi tiết về các ngày ăn chay và cách thực hiện chúng:

Các Ngày Ăn Chay Quan Trọng:Ăn chay vào ngày 14-15, 29-30 của mỗi tháng, và cũng vào ngày tháng thiếu 29 và mùng 1. Nếu có nhang, hãy đốt nhang, nếu không, bạn có thể nguyện cầu mà không cần đốt nhang.

Chúng Ta Phải Ăn Chay Trong Ngày Xuân Nhựt: Hằng năm, vào ngày xuân nhựt, bạn cần ăn chay vào ngày 29-30 và mùng 1. Trong những ngày ăn chay này, hãy thực hiện lễ cúng chay. Nếu bạn tiếp tục cúng vào ngày mùng 2, cũng rất tốt. Tuy nhiên, vào ngày mùng 3, hãy tránh sát-sanh với các loài vật và thay vào đó, cúng tế Trời Phật bằng cách sử dụng bông hoa.

Với việc tuân theo những hướng dẫn này, bạn có thể thể hiện lòng kính trọng và tôn trọng đối với nguyên tắc Ăn Chay trong Phật Giáo Hòa Hảo.

6.3. Nguyện Vái Trước Bữa Cơm

Khi bất kỳ tu sĩ Phật Giáo Hòa Hảo nào chuẩn bị thưởng thức bữa cơm, họ luôn dành một khoảnh khắc để tôn vinh Cửu Huyền, Thất Tổ, và tất cả ông bà, cha mẹ đã ra đi, để thể hiện lòng tôn kính và lòng hiếu thảo của họ.

6.4. Khi Đi Xa Xứ

Các người lao động nông nghiệp, khi họ trở về nhà sau một ngày làm việc tại ruộng đất, thường quay về hướng Tây để thực hiện lễ cúng và nguyện cầu cho sự thịnh vượng. Trong khi đó, những người phải xa gia đình thường tập trung tưởng niệm và nguyện cầu trong lòng mình.

Lời Kết

Dưới đây là một bài viết chi tiết về bài cúng phật giáo hòa hảo, mà chúng tôi, đội ngũ Nệm Thuần Việt, mong muốn trình bày và chia sẻ với mọi người. Chúng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm và sự theo dõi của quý vị đối với nội dung này. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tinh thần và ý nghĩa của nghi thức này, cũng như cách thực hiện một cách hoàn hảo.

 Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *