Lưu trữ Đồng Phú - Nệm Thuần Việt - Nệm Cao Su, Nệm Lò Xo